បាក់ចង្កេះហ្មង! ពូចក់ បង្ហោះសារសុំទោស អតីតប្រពន្ធខ្លួនអ្នកនាង ទ្រីញ​ ផល្លា ថា “សុំទោសប្រពន្ធ គ្រប់យ៉ាងបងចោទអូន…(វីដេអូ)

កម្សាន្ដ

បាក់ចង្កេះហ្មង! ពូចក់ បង្ហោះសារសុំទោស អតីតប្រពន្ធខ្លួនអ្នកនាង ទ្រីញ​ ផល្លា ថា “សុំទោសប្រពន្ធ គ្រប់យ៉ាងបងចោទអូន…(វីដេអូ)

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *